Stockholm Centre for Commercial Law

Nyheter

Nya forskningsamanuenser på Centret

13 januari 2020

1 januari 2020

SCCL välkomnar Joel Haldosén och Mohammed Smesem som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2019.

Joel och Mohammed efterträder Jonathan Löwy och Julia Grote som avslutar sina tjänster som forskningsamanuenser på Centret.

Vi tackar Jonathan och Julia för den här tiden och önskar dem lycka till i framtiden!

STOCKHOLM ARBITRATION YEARBOOK 2019 IS PUBLISHED – CALL FOR ABSTRACTS FOR THE 2020 EDITION

8 november 2019

The first annual edition of the Stockholm Arbitration Yearbook, a new publication by Wolters Kluwer, is now available. Abstracts for the 2020 edition are due 8 December 2019.

Each year, Stockholm is the seat for a wide range of international disputes, resolved through ad hoc arbitration or as cases administered by the SCC Arbitration Institute. Building on Stockholm’s role as an arbitration hub, the Stockholm Arbitration Yearbook addresses current issues that are of interest to the wider international arbitration community. This new annual publication, launched under the auspices of the Stockholm Centre for Commercial Law, is designed to meet the information needs of arbitration practitioners and parties from all over the world. The Yearbook is published by Wolters Kluwer and is also available on the global online database KluwerArbitration.com.

The 2019 edition of the Yearbook contains articles on a variety of current topics, including multi-appointment bias, cross-examination and advocacy, robots as arbitrators, and security for costs and third-party funding in investment arbitration. Also included are articles on due process paranoia, a summary of recent developments in Swedish arbitration-related case law and a review of the changes in the revised Swedish Arbitration Act. Authors in the first edition include Kaj Hobér, Ewan McKendrick QC, Lucy Greenwood, Christer Danielsson and Claes Lundblad. The full table of contents, and information on how to order the Yearbook, is available at https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/stockholm-arbitration-yearbook-2019/.

The editorial committee now invites arbitration practitioners and scholars to submit short abstracts (max. 700 words) proposing articles for the 2020 edition of the Yearbook. The abstract, together with the author’s CV, should be submitted to patrik.scholdstrom@gmail.com by 8 December 2019. Authors whose abstracts are selected will be expected to submit an article of approx. 7,000-10,000 words by March 2020.

SAA 2019 Flyer

Vinnare av SCCL-priset 2018

5 november 2019

Priset har för år 2018 tilldelats Johan Landström för hans examensuppsats vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”Att hantera skatteregler som är i strid med EU-rättens grundläggande friheter”. Handledare för examensarbetet har varit professor Jérôme Monsenego.

Juryns motivering

 

”Vid en normkonflikt mellan de grundläggande friheterna inom EU-rätten och nationella skatteregler ska den nationella regeln åsidosättas. Med en självständig kritisk granskning av svensk rättstillämpning analyserar Johan Landström på vilket sätt denna normkonflikt metodologiskt ska lösas. Analysen är intellektuellt spänstig, välstrukturerad och pedagogisk och ger klargörande svar på de uppställda frågorna.”

 

Det vinnande bidraget finns att läsa här.

Hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kr har tilldelats Astrid Andersson.

Astrid Andersson uppmärksammas för sin examensuppsats i skiljerätt vid Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”A General Theory for Non-signatories? An analysis of Brekoulakis’ new unifying theory”. Handledare för arbetet har varit Patricia Shaughnessy. Bidraget finns att läsa här.

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokaten André Andersson, advokaten Bengt Bolin och docent Patrik Schöldström.

Läs mer om SCCL-priset här.

Nytt nummer i Centrets skriftserie ”Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden”

10 april 2019

Ett nytt nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skriften är nummer 34 i ordningen och har titeln ”Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden”. F.d hyresrådet Håkan Julius, professor Jori Munukka och doktorand Haymanot Baheru har varit redaktörerna bakom publiceringen. Skriften ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

Nytt nummer i Centrets skriftserie – Årsbok X

28 mars 2019

Ett nytt nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skriften är nummer 33 i ordningen och har titeln ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok X”. Doktorand Fredrik Sandberg, Jur. dr. Kelly Chen och professor Mårten Schultz har varit redaktörerna bakom publiceringen. Skriften ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

 

Äldre nyheter