Stockholm Centre for Commercial Law

Nyheter

Nytt nummer i Centrets skriftserie ”Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden”

10 april 2019

Ett nytt nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skriften är nummer 34 i ordningen och har titeln ”Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden”. F.d hyresrådet Håkan Julius, professor Jori Munukka och doktorand Haymanot Baheru har varit redaktörerna bakom publiceringen. Skriften ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

Nytt nummer i Centrets skriftserie – Årsbok X

28 mars 2019

Ett nytt nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skriften är nummer 33 i ordningen och har titeln ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok X”. Doktorand Fredrik Sandberg, Jur. dr. Kelly Chen och professor Mårten Schultz har varit redaktörerna bakom publiceringen. Skriften ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

 

Cyril Holm tilldelas Stockholm Centre Oxford Fellowship för läsåret 2019/20

22 januari 2019

SCCL har slutit ett avtal med University of Oxford som ger en forskare verksam vid någon av de juridiska fakulteterna i Sverige möjlighet att under ett år bli anställd vid University of Oxford på ekonomiskt gynnsamma villkor.

För läsåret 2019/2020 har Stockholm Centre Oxford Fellowship tilldelats jur.dr. Cyril Holm.

Nya forskningsamanuenser på Centret

1 januari 2019

SCCL välkomnar Julia Grote och Amanda Pårs som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2019.

Julia och Amanda efterträder Alexander Issjö Göthlund och Malin Lundblad som avslutar sina tjänster som forskningsamanuenser på Centret.

Vi tackar Alexander och Malin för den här tiden och önskar dem lycka till i framtiden!

SCCL-priset 2018 utlyses

7 september 2018

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt, SCCL-priset, utlyses för läsåret 2017/2018. Ytterligare information om priset finns här.

Äldre nyheter